Şerlər

Yağış damcıların pıçıltısıdır

Çoxdandır qızılı xəyaldayam mən,
Çoxdandır elə bil röyadayam mən.
Yenə də fikirlər cərgələnibdir,
Deyəsən yenə də payız gəlibdir.

Xəbis

Bir damcı su düşsə
ağac dibinə,
köklər üçün elə bu da
bəs edər.

Dostuma

Hər kim ki üzə gülsə;
ya dost olsun,
ya qardaş,

Yollar

Özünə döndərər cığırı, izi,
Sevinər səmaya uzanan yollar.
Bir gün son mənzilə aparar bizi,

Yaşamaq gərəkdir mənə

Qalxdım səmaların ənginliyinə,
Endim dənizlərin dərinliyinə.
Susmadım illərin qubarında mən,
Yaşadım əlimin qabarında mən.
Sevincim qarışıb toya-düyünə,

Axtarıram onları

Ömrümdə ən yaxşı gün,
İkimi, üçmü, birmi?
Ömrümdə ən pis günüm,
Heç ağlıma gəlirmi?
Yığdım bütün günləri,

İrəli, İrəli....

Maneələri,
hərdən bir anlığına
hökm oxuyan saniyələri
pillə-pillə mıxladım
incidiyim günlərə,
incidiyim illərə.

Kor

İki paralel:

o və həyat.

Hünərin var bu həyatda

sevinc yarat!

Gəl düşünək bircə an;

Bir damcı göz yaşı

Hərdən
mənə elə gəlir ki,
anasını itirən
körpə uşaqdı dünya.
Bu körpəcə uşağın
kirpiyindən asılan
bir damcı
göz yaşıdır.

Sıçrayış

Solğun günəş
soyuyubdur, deyəsən.
Mavi səhər
uyuyubdur, deyəsən.
Hələ ki kədərin
ömrü uzundur…
[1] [2] [3]