Məqalələr

Ali İdrak görünən və görünməyən hər bir məfhumun Yaradıcısıdır

Yer kürəsində həyat yaranandan bəri, yüzilliklər boyunca insanlar bu suallarla üz-üzədirlər :kainat necə yaranıb, görünən və görünməyən planetlər, Yer kürəsindəki həyat prosesləri və s.

Həqiqət axtarışları

İnsan özünü dərk edən andan Həqiqət axtarışında olur. O, Həqiqət adlanan ucsuz- bucaqsız yolda səyahətə çıxmış bir yolçunu xatırladır. Həqiqət insan özünü dərkinin, dünyanın və kainatın qapılarının tilsimini sındıran bir “açar”dır.

Kainat və başqa dünyalar haqqında düşüncələr

İnsanın yaşadığı mühit, Həqiqəti dərk etmə yolunda mövcud olan başlıca maneələrdən biridir. Bu, insanın yüksək texnologiyalar, elm və texnikanın inkişafının gücü ilə yaratdığı süni bir aləmdir.

Həyatda baş verən proseslərin sirləri

Kainatda baş verən bütün proseslərin nəzarət altında olması haqqında fikirlərim, əvvəlki məqalələrimdə də əks olunmuşdu.

Enerji kainatın aparıcı qüvvəsidir

Kainatda enerjinin saysız- hesabsız müxtəlif formaları mövcuddur. Enerji canlı, düşünən substansiyadır. O, kosmosda coşur. Bizim enerjiyə təsir etmək imkanımız yoxdur,

Beynin “təmizlənməsi”- inkişafı ləngidən faktorlardan biridir

Dini kitabları oxuyarkən əsas bir fikir yadda qalır: insan Tanrı qanunlarına riayət etməlidir.Oxunan fikirlərin incəlikləri, bəzən isə, çox önəmli faktlar yaddan çıxır.

Piramida – Kainatın maketidir

Dünyanın yeddi möcüzəsindən birincisi sayılan Gizada yerləşən Xeops ehramı, dünyanın ən möhtəşəm nailiyyətlərindən biri hesab olunur. Abidənin hündürlüyü əvvəlcə 146,6 metr olmuş (hal-hazırda

Kainatın yaradılması Tanrının fikridir

Əvvəlcə Söz vardı – və bu Söz Yaradanın sözü idi. Bu Söz, elə Allah sözünün özü idi. Biz bu deyilişə sadəcə bir az düzəliş verərək, aydınlıq gətirmək istərdik. Bəlkə də, söyləyəcəyimiz fikir, əvvəlki fikirlə oxşarlıq təşkil edir.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]