Məqalələr

Beyin. İrsi yaddaş. (Məqalə-VI)

İnsanın cəmiyyətdəki rolu, habelə onu həyatda bir çox addımlara sövq edən qüvvə haqqında düşünən bir çoxumuzda çox maraqlı sual yaranır.
Nə üçün hər hansısa ölkədə baş verən hadisələr və ya elmi nəticələr araşdırılarkən müzakirələr lap başlanğıcdan - əvvəldən sonuna qədər,

Beyin. Özünü məhv proqramı. (Məqalə-V)

Mən çalışıram ki, məqalələrimdə etika naminə insanların ünvanına onları təhqir etməmək məqsədi ilə “ кlon", "robot" sözünü istifadə etməyim. Lakin həyatın bəzi anları olur ki, insanların klona mənsubluğunu göstərir və sübut edir, elə bil ki, hansısa qüvvə bizi və bizim həyatımızı idarə edir və yönləndirir.

Beyin. İnsanın emosional vəziyyəti. (Məqalə-IV)

Bizi əhatə edən dünya izahını tapmamış sirr və müəmma ilə doludur. Yer üzündə yaşayan bütün insanlar ümumi göstəricilərə, identik genetik xüsusiyyətlərə və eyni fizioloji quruluşa malikdirlər,amma bu ümümiliyə baxmayaraq fərqli düşüncə, həyata baxış və emosiya sahibdirlər.

Beyin. Öncəgörmək qabiliyyəti.(Məqalə-III)

Biz öncəgörənlərdən danışan zaman onlardan anormal, qeyri-adi qabiliyyətlərə malik insanlar kimi danışırıq. Onların gələcəyi görməklərinə bizim bəzilərimiz şəksiz inanırıq, bəzilərimiz şübhələr içində onları fırıldaqçılıqda günahlandırırıq.

Beyin. Klinik ölüm vəziyyəti.(Məqalə-II)

Bütün həyatı boyu insan sirr və möcüzə axtarışında olur. Hərçənd ki, həyatda möcüzə olmur,amma qeyri-standart və izah olunmaz nə varsa möcüzə kimi qəbul edilir. İnsan bir şeyi anlamalıdır ki, möcüzəni kənarda deyil, özündə axtarmalıdır, çünki o özü Tanrı tərəfindən ən böyük möcüzə kimi yaradılıb.

Beyin. Qabiliyyətləri və xüsusiyyətləri (Məqalə-I)

İncə bir struktur olan beyin kosmosdan, ətraf mühitdən qəbul etdiyi informasiyanı analiz edir, həll edir və insanın gündəlik instinktini, emosiya və hisslərini, qabiliyyətlərini müəyyən edərək onun orqanizmini qoruyur və müdafiə edir. İnsan beyinin unikallığı ondan ibarətdir ki, ətrafda görünən və görünməyən nə varsa hər şey onun vasitəsilə qavranılır.

Əgər dünyanın sonu sabah baş verərsə...

Bəşəriyyəti narahat edən suallar hər zaman mövcud olub. Yəqin ki, bizim hər birimiz bu sualla qayğılanmışıq: Dünyanın sonu nə zaman olacaq? Bəlkə də, bir il sonra, bəlkə iki il, bəlkə də beş min il sonra. Bu suala Tanrıdan başqa heç kəs dəqiq cavab bilmir.
Nəyə görə insan bu suala cavab axtarır?

Viruslu infeksiyalara immun cavab

Məlum olduğu kimi, bütün mikroorqanizmlər kimi viruslar da spesifik struktura malikdirlər və onlarla mübarizə aparmaq üçün zahiri görünüşlərini bilmək azdır, onların həm də canlı orqanizmdə fəaliyyət prinsiplərini də bilmək gərəkdir. Tibbin arsenalında hazırki durumda herpes kimi virusları öldürən konkret preparat yoxdur, ancaq onların inkişafının qarşısını alan preparatlar mövcuddur.

Ruh və onun xüsusiyyətləri

Bizim ruh haqqında olan məlumatlarımız çox azdır. Ruh haqqında əsas məlumatları, adətən, dini kitablardan alır və onların da sayının az olması bu məlumatları məhdudlaşdırır. Əfsuslar olsun ki,bu az məlumatlar belə doğru dürüst araşdırılmır. Adətən, biz bu informasiyayla kifayətlənirik ki, ruh insan öləndən sonra onun bədənini tərk etməklə digər fəza ölçüsünə keçir.

İsa Peyğəmbərin doğuluşu

Hər il xristian aləmi İsa Peyğəmbərin anadan olmasını dekabr ayının 25-də qeyd edir. Baxmayaraq ki, 1 həftə sonra yeni təqvim ili olur, yenə də 25 dekabr təntənəli sürətdə qeyd olunur. Quranda İsa fenomeni çox yüksək qiymətləndirilir və bu Peyğəmbər bütün bəşəriyyətdəki insanların rəğbətini, məhəbbətini qazanan bir insandır.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]