Məqalələr

Dünyanı dərketmə. Biz onu düzgünmü dərk edirik?

Demək olar ki, bütün dini kitablarda insanın gözünə görünməz aləmin geniş və rəngarəng təsviri verilmişdir və bunlardan biz nəyisə qəbul edir, nəyisə heç təsəvvürümüzə belə gətirə bilmirik.

Həyat – sınaq kimi

Quranı oxuyarkən mən növbəti dəfə, insanın yaranması haqqında məlumat verən maraqlı ayələrlə rastlaşdım.

“Bəqərə” surəsinin (8-22) ayələrindən bəzi fikirlər

İnsanların içərisində elələri də vardır ki, Allaha və qiyamətə inanmadıqları halda: “ Biz Tanrıya və qiyamətə inanırıq “, - deyirlər. Onlar elə güman edirlər ki, qəlblərində olan yalanları və törətdikləri günahları gizlətməklə Allahı aldadırlar.

Sədəqə - seçimdir yoxsa tərcih?!

Bəzən həyatımızdakı təsadüflər bizi maraqlı düşüncələrə qərq edir. Bir dəfə təsadüf nəticəsində iki insanın söhbətinin şahidi oldum. Yaşca kiçik olan birinci özündən böyükdən soruşdu:

İnsan və din

İnsan və din arasında yaranan münasibətləri bir sözlə səciyyələndirmək mümkün deyildir, onlar mürəkkəb və çoxcəhətlidirlər. Hansı din olmasından (islam, iudaizm, xristianlıq) asılı olmayaraq onların hamısı itaət, inam və xeyirxahlığa söykənir.

Oğula nəsihət

Quranın Loğman peyğəmbərin oğluna nəsihətindən bəhs edən “Loğman” surəsini tədqiq edərkən, gəlin, Allahın qoyduğu qanunları, onların sirlərini və dərin mənasını düzgün dərk etməyə çalışaq.

Türkiyənin Erciyes Universitetinin tələbə və müəllim heyəti ilə görüşdəki çıxışımın mətni

Salam, hörmətli toplantı iştirakçıları. Öncə mən, Erciyes Universitetinin rektoru cənab professor, doktor Fahrettin Keleştemura və rektor yardımçıları professorlar:

Ürəyimin göz yaşları

Payız ayı idi. Mənim ad günümdən 1-2 ay keçmişdi, 41 yaşım olmuşdu. Həyatımın elə bil ikinci hissəsi başlamışdı. Bu vaxta kimi mənim də həyatımda digər insanların həyatında olduğu kimi müxtəlif emosional hisslərlə bağlı günlərim olmuşdur, amma mən heç bir vaxt ağlamamışdım.

2012-ci il haqqında düşüncələrim

Son vaxtlar dünyanın axırı, Qiyamət gününün yaxınlaşması haqda söhbətlər daha da çoxalıb. Müxtəlif mənbələr qədim yazılara, riyazi hesablamalara istinad edərək dünyanın axırının yaxınlaşmasının tarixini və vaxtını xəbər verirlər.

Teleqoniya. Təmizlənmə üsulu varmı?

Bizi əhatə edən canlı aləm özündə çox sirlər gizlədir. Yüksək texnologiyalara malik bir dövrdə yaşamağımıza baxmayaraq, hələ də həyatda tam öyrənilməmiş, dərk edilməmiş çox qəribə hadisələr mövcuddur. Belə qeyri-adi hadisələrdən biri də “telegoniya” hadisəsidir. Qəbul edilmiş ümumi anlayışa görə Telegoniya canlı aləmdə insanlarda və heyvanlarda rast gəlinən
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]