Makaleler

Bizim antimaddi dünyamız

Bilim, Evrenin oluşumunu bir teori ile - büyük patlama teorisi ile açıklar. Bilim adamlarına göre patlamaya kadar hiç bir şey olmamıştır ve bu "hiçten" tam olarak söylersek tekil noktadan büyük patlama meydana gelmiştir.

Yerin tavanı

İnsan hayatı boyunca, bilinçli olarak kendisini kuşatan çevreyi inceler ve onu rahatsız eden sorulara cevap bulmaya çalışır. Bu araştırmalar sadece bir amaç içindir - doğru hayat kurmak.

Dejavu

Bizim hayatımız çok karmaşık, gizemli olduğundan, biz insanlar asırlar boyu bizi rahatsız eden soruların cevabını sürekli arıyoruz. Her insan hayatında dejavu bir süreçle karşılaşmıştır. Dejavu ne demektir?

Kıskançlık

İnsan varlığını, varolduğu günden itibaren incelerken, onun varolduğu andan ne kadar kusur, hatalar yaptığını görebiliriz.

Deve

Her bir şey Allah tarafından yaratılmış ve hiç şüphe yok ki, tüm canlı yaratıklar eşi olmayan özelliklerine göre Tanrının sonsuz güç ve kavramını kanıtlıyor.

Kötülük duygusu

Kötülük duygusu - diğer duygular gibi insan için insanlık tarihi kadar yaşam süresi olan önemli bir haldir. Sağlam düşünceli insan mutlaka kötülük gibi bir duygudan uzak durmalı. İnsan kendisine iyilik yapan birisine iyilik etmesi için gayret etmeli ve yahut bunu Tanrı`ya bırakmalıdır.

Adem ve Havva’nın Yaranması

Her bir insanı düşündüren sorulardan birisi de onun ilk yaranışıdır. Bilindiği üzere insanların atası Adem’i ve anası Havva’yı Yüce Tanrı kendi ilmi ve kudretiyle yaramıştır.

İki Alem Arasında Mücadele

İnsan, yaşadığı maddi alemin kanunlarına öğrenerek onu idrak etmeye çalışır. Bazı durumlarda maddi alemin kanunlarını idrak ederken bazı durumlarda zor anlaşılır.

Reenkarnasyon – efsane mi gerçek mi?

Ölen adamın ruhunun başka bir adamın bedenine geçmesi reenkarnasyon adlanır. Bu düşünce çok eski zamanlardan filozoflar arasında tartışma konusu olmuştur. Dünyanın en ünlü filozofları bu felsefi kavramı kabul etmişler.

Programlanmış Hayat

Dünyayı idrak eden andan insan cennet ve cehennem kavramlarını duyur ve onları idrak etmeye çalışır. Bütün dinlerde bu iki mekanın mevcutluğuna dair konu ele alınır ve insan yaşamının bu iki mekanda geçmesine dair bilgiler verilir.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]