Baş səhifə

"Dünyanı dərketmə ünsiyyət əsnasında baş verir"

Saytın açılmasında məqsəd alimlər üçün "nyutonun alması" rolunda olmaqdır.

Tutduğunuz yeganə yol yalnız bundan ibarət olmalıdır:
"Heç kimə, heç kəsə pislik etməmək!"

Təbriklər içərisində istədiyin adamın təbrikini eşitmədiyinə görə inciməyə tələsmə! Təbrik məktublarına, mesajlarına birdə bax! Əgər yoxdursa, həmin adamı məhv olanların içərisində axtar.

Sənin əzizlərinin hamısı dənizdə boğularkən, sən əlindəki kəndiri hansı əzizinə atardın? - Bilmirsən? Mən əlimdəki kəndiri heç bir əzizimə atmazdım.

Dünyanın ən gözəl insanları kəndlilərdir və ya mən kəndli insanları daha çox sevirəm.

"Həyatda xoşbəxt o kəsdir ki, özünü sevməyi bacarır"

"Uca Yaradan insanın səhv və günahlarını bağışlayır. Lakin insanın özü ömrü boyu etdiyi səhvləri və günahları özünə bağışlaya bilmir"

"Qeyb Allaha məxsusdur, qeybin mövcudluğu gözlə görünməyən başqa bir fəzanın varlığının göstəricisidir"Son yenilənənlər

Ən çox oxunanlar