Makaleler

Bizim antimaddi dünyamız

Font:      

Bilim, Evrenin oluşumunu bir teori ile - büyük patlama teorisi ile açıklar. Bilim adamlarına göre patlamaya kadar hiç bir şey olmamıştır ve bu "hiçten" tam olarak söylersek tekil noktadan büyük patlama meydana gelmiştir. Bir zamanlar yaşanan patlama bugün de genişliyor. Patlama ve ardından devam eden genişleme Evrenin başlangıcına sebep olmuştur.
Patlamanın ilk anında ısı çok yüksekti, sonra ise giderek belirli sıcaklık rejimine kadar iniyor. Büyük patlamanın baştan beri her safhasından gaz meydana geliyordu, giderek parçacıklar meydana gelmeye başladı ki, bunlardan da madde oluştu. Parçacık ve antiparçacıklar oluştu, daha doğrusu çekirdeğin esas bölümü - korpüsküller oluştu. Parçacık ve antiparçacıklar foton, kuark ve antikuark, sonra ise proton ve neyrotronlar oluşturmaya başladılar. Genel olarak - mikroparçacıklar meydana geldi. Bu parçacıkların oluşumu ile paralel olarak onların antiparçacıkları, başka bir deyişle - madde ve antimadde de meydana geldi. Bunun yanısıra biçimlenme sürecinde madde ve antipodlarının direncinin olması, sonuçta bu veya öteki yapı kazanıyordu ve o da yeni ürünün oluşmasına ortam yaratıyordu. Sıcaklık dengeliolup Normal olduğunda, belli noktada madde ve antimadde arasındaki uyumluluk madde lehine bozuluyordu - o neredeyse biraz da yüksek mevkiler tutuyordu ve o madde şimdi - Evren olarak kabul edilir.
Bugün bilim adamları, Büyük patlamayı temel faktör gibi kabul ederek, bu sürecin tüm safhalarını incelemeye çalışıyorlar. Eğer Evren'in gelişimi döneminde sonuçta bir - birini tamamlayan madde ve antimadde oluşmuşsa, demek madde ve antimaddenin oluşması ve biçimlenmesi için önemli olan yeterince uzun safha - zaman olmuştur. Antimaddenin oluşumu ve onun tabanında maddenin oluşması bizi 2 dünya - maddi ve antimaddi dünyanın mevcut olması görüşüne götürür. Madde ve antimaddenin mevcut olması bilimle bugün ispat edilmiştir ve Evren`in gelişiminde onun önemli rol oynaması sıkça vurgulanıyor, yani madde olmasaydı, antimadde de olmazdı. "Madde" kavramında adıgeçen maddeler, gözle görünmeyen, ancak bileşik tekniklerin yardımı ile görülmesi mümkün olan - atomlar, protonlar, fotonlar ve elektronlar da toplanmışlardı. Bilim bugün kanıtlamıştır ki, eğer madde varsa, antimadde de mutlaka vardır. Eğer insanı maddi bir varlık olarak düşünürsek, demek ki, onun buna uyumlu olarak antimaddi cismi de vardır. Peki bu antimaddi cisim nerededir? Belki o, paralel dünyada yaşıyor. Antimaddi cismin yaşamı, onun maddi varlığını eşlik ediyor.
Benzer tandem, eğer maddi cisim herhangi bir hareketi yapmak istiyorsa, o zaman o, antimaddi cisimle birlikte yerine getirir diye düşünüyor.
Parçacıkların ve antiparçacıkların varlığını kanıtlayan bilim, paralel âlemin de mevcut olması olgusunu dolayısıyla kanıtlıyor.Okunub: 1531

Yorumlar: 0
Bu mekaleye fikir bildir ve ya yorumlara bak