Makaleler

Kıskançlık

Font:      

İnsan varlığını, varolduğu günden itibaren incelerken, onun varolduğu andan ne kadar kusur, hatalar yaptığını görebiliriz. Bu kusurlar yeterince fazladır ve çeşitlidir. Kusurların bazılarında tam kadrolu, bazılarında ise seçmelidir. Ne yazık ki, insan toplumu hayatın kendi negatif yönleri ile mevcuttur, bu kusurların her hangi biri mahvolmayacak, bırakılmayacaktır.
Bu kusurlardan biri olan, sanki insanla bir doğulan kıskançlık hakkında konuşmak isterdim. O, yaşından, cinsiyetinden ve sosyal statüsünde bağlı olmaksızın hepimizde vardır, sadece bazılarında bu duygu belirgin şekilde ifade edilir, bazılarında ise aşırı derecede kendisini gösteriyor. Katta kendisinde bu duyguyu farkeden ve itiraf eden bazıları kendileri hakkında “Ben iyi anlamda kıskançlık yapıyorum, bu bende – beyaz kıskançlıktır” diyor.
Kıskançlık duygusu nitelendirirken, bu duygunun insan organizmasında yaranan, biriken enerjik güç olduğunu, sonradan belirli bir zamanda ortaya çıkıp kendisini gösterdiğini söyleyebiliriz. Böyle güçlü ve bazen de yıkıcı güçe sahip duygunun oluşma nedeni ne acaba? Bana göre yanıt çok basittir – yakınlık (verilmiş parçada cismani değil, yaşam ve maddi yakınlık öngörülmüştür), iki insanın sıkı ilişkisi sırasında ilişki kuran tarafın yaşam tarzı diğer tarafa malum olur, bu da kıyaslı inceleme için olanak sağlıyor. Bunun yanısıra kıskançlık yapan kişi ile, kıskançık objesi arasında mesafe ne kadar az olsa ve ilişki sıkı olursa, kıskançlık duygusu da güçlü olar.
Halk arasında şöyle söylüyorlar ki, kıskanç insanın bakışlarından, sözıerinden, hareketlerinden yaranan negatif enerji yıkıcı güçe sahiptir ve onun önlemek için belirli yöntemler önerilir. Tarihden bize malum ki, kıskançlık duygusunun güçü ile çok zulümler, acımasız katliamlar yapmışlar. Bununla ilgili çok şeyler yazılmış, görüşler söylenmiştir.
Kuran`ın Falak suresinde de insanın kıskançlık gücünü basit ve güzel şekilde tasvir eden ayetler yazılmıştır:
(Ya Peygamber!) De: “Sığınırım şafağıın Rabbine!
Yarattığının (insanların, cinlərin, vahşi hayvanların) şerrinden;
Karanlığı çöktüğünde gecenin (veya: batan ayın, ziyası sönən ulduzların) şerrinden;
düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden (yahud: büyü yapıp iplere düğün vuran)
ve kıskandığında kıskananın şerrinden!”
Bu sureyi okuyup incelerken burada sadece kıskançlık duygusunun gücü değil, hem de ondan korunmağın yöntemleri ibraz edilmiştir. Burada Tanrı kıskançın şerrini güneşin, ayın, yıldızların şerrine aşit tutur ve diğer anlamıyla kıskançlık duygusunu adıgeçen gezegenlerin veya gök cisimlerinin negatif enerjisi kadar güçlü olan bir güç olması belirtilir. Her bir sağlam düşünceli ve imanlı insan bukıskançlık duygusundan mutalaka sakınmalı, yoksa o, başarısızlık ve kayıptan dolayı sigortalanmayacaktır. Ancak Tanrı`dan yardım istemekle ve Falak suresini okumakla, insan kendisini ve akrabalarını bu tür negatif enerjiden, kötü amellerden ve şeytana uymaktan muhafıza edebilir.Okunub: 2183

Yorumlar: 0
Bu mekaleye fikir bildir ve ya yorumlara bak