Makaleler

Adem ve Havva’nın Yaranması

Font:      

Her bir insanı düşündüren sorulardan birisi de onun ilk yaranışıdır. Bilindiği üzere insanların atası Adem’i ve anası Havva’yı Yüce Tanrı kendi ilmi ve kudretiyle yaramıştır. Bu olayla ilgili prosesin izahlarına, biz dini kitaplarda rastlamaktayız. Kuran-i Kerimde Adem ve Havva’nın yaratılışına dair ayetlere bakalım.

“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah, üzerinizde bir gözetleyicidir.” (Sure 4/1)

“O öyle bir Rab’dir ki, sizi çamurdan yaratmış, sonra (her birinize) bir ecel tayin etmiştir. (Kıyametin kopması için) belirlenmiş bir ecel de O’nun katındadır. Siz ise hâlâ şüphe ediyorsunuz!” (6/2)
“O, sizi bir tek candan yaratandır. Sizin bir karar kılma yeriniz, bir de emanet bırakılma yeriniz var. Biz anlayan bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıklamışızdır.” (6/98)
“Andolsun, sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” dedik. İblis’ten başka hepsi saygı ile eğildiler. O, saygı ile eğilenlerden olmadı.” (7/11)
“Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık!.”(15/ 26)
Hani Rabbin meleklere, “Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin” demişti (15/28-29)
“İblis dedi ki: “Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığın insan için saygı ile eğilemem.”” (15/33)
“Hani, Rabbin meleklere şöyle demişti: “Muhakkak ben çamurdan bir insan yaratacağım.” (38/71)
“‘Allah, sizi (babanız Âdem’i) yerden (bitki bitirir gibi) bitirdi (yarattı.).”(71/17)
Bu ayetleri incelerken, ilk insanın yaratılışının tahminen bu şekilde gerçekleştiğimi diyebiliriz.
İlk insanlar - Adem ve Havva’nın yaradılışının araştırılmasının temel amacı bu gelişmenin bilimsel yönünü açığa çıkarmaktır. İlmi yaklaşım doğru yapılırsa sürecin açıklanmasına olan ümit de artacaktır. İlk yaratılışla ilgili bilgileri dikkate aldığımızda Adem ve Havva’nın yaratılışının aynı sürecin sonucunda ortaya çıkmadığını görebiliriz. Eğer Adem topraktan yaratılmışsa Havva’ Ademin kaburgasından yaratılmıştır.
Son yıllarda bilimsel laboratuarlarda bitki hücrelerinin veya dokusunun, ayrıca organının cam boruda (in Vitro) yetiştirilmesi (kültür) yöntemi çok kısa bir zamanda hazırlanmış ve biyolojide geniş şekilde kullanılmaktadır.
Bu yöntem sırasında bir bitki hücresinden, dokusundan veya organından steril ortamda tam olarak bitkinin tüm genetik özellikleri alınır. Diğer sözle bir bitkinin, bir hücresini steril ortamda, elverişli muhitte ve belli sıcaklık, nemlilik vs. göstergeleri vererek, camda aynı bitkiyi yetiştirebiliriz. Benim tecrübemde biz panax trifolius, karanfil bitkilerinin bu yöntemle almıştık. Hatta panax trifolius bitkisinden alınmış mahlulün eczanelerde satışını teşkil etmiştik. Bu gün, bu yöntem ilimde, biyoteknoloji alanında geniş şekilde kullanılmaktadır. Alınan sonuçlar olumlu olmuştur. Bu yöntem bana Havva’nın yaratılışı olayına yakın bir olay izlenimi bırakmıştır. Allah Adem’in vücudunun dokumasını kullanarak Havva’nı yaratmıştır.
Bugün Adem’in yaratılışıyla ilgili ayetlere baktığımız zaman Adem topraktan değil de, toprakta yarandığı sonucuna varıyoruz. Yani bir bitki gibi topraktan çıkmıştır. Ayrıca kokuşmuş saksıya benzer kilden, biçimi değişmiş topraktan yaratıldığını görüyoruz. Muhtemelen toprağa belli sıcaklık verilirse, yani gereken sıcaklık almak için toprak şeklini yukarıda belirtilmiş şekilde değişir. Böylece, Adem’in yaranma süreci, onun hücresini toprakta yerleştirmekle (örn., bu hücre kozmostan meteorit aracılığıyla da gelebilir) belli sıcaklık ve diğer fiziksel ve kimyevi parametreler eşliğinde gerçekleşir. Muhtemelen hücrenin gelişimi için toprak steril, belli sıcaklık, aynı zamanda beslenme muhiti olarak düzenlenmiştir. Bu koşullar bugün bize belli olan ana rahmi rolünü oynamıştır. Adem ve Havva’nın yaratılışını, ben bitki hücresinin, dokusunun, organının cam boruda (in vitro ortamında) yetiştirilmesi (kültür) yöntemine benzediğini vurguladım. Dikkat ettiyseniz Adem hücre yetiştirme (kültür) yöntemiyle Havva ise doku yetiştirme (kültür) yöntemiyle oluşmuştur. Bu yöntem sırasında hücre yetiştirilmesi sonucunda ( kültür) bitkinin kendisi, doku yetiştirilmesinden (kültür) ise bitkinin biokütlesi alınır. Sonuç olarak, bunlar farklı oldukları gibi Adem ve Havva’ da yaratılıştan sonra değişik insanlar olmuşlar. Adem’de hem erkek hem de kadın başlangıçlı olduğu halde Havva sadece kadın menşeli olarak yaratılmıştır.
İnsanın bu şekilde oluşmasını algılarken, onların ahret zamanında yeniden dirileceği şaşırtıcı bir olay değildir.

* kültür - bakt. kültür (laboratuar yöntemiyle yetiştirilen, yetiştirilen bitkiler, bakteriler vs.).

* in Vitro – laboratuarda cam boruyla yapılan deneme (Latince “camda” demektir)Okunub: 10616

Yorumlar: 0
Bu mekaleye fikir bildir ve ya yorumlara bak