Makaleler

İki Alem Arasında Mücadele

Font:      

İnsan, yaşadığı maddi alemin kanunlarına öğrenerek onu idrak etmeye çalışır. Bazı durumlarda maddi alemin kanunlarını idrak ederken bazı durumlarda zor anlaşılır. Çünkü insan kendini görme ve hissetme organlarıyla gerek yer küresindeki alemi, gerekse kozmik alemi idrak ettiğinde benzer kanunlar aynı şekilde çalışmaz. Yani Yerküresinde geçerli olan fizik kanunu kozmosta aynı şekilde uygulanmaz. Diğer taraftan insan organizmasının potansiyeli Allahın yarattığı, diğer fezalardaki varlıkları hissetmez ve görmez. Bu hususlar insanın gerçek alemde meydana gelen olayları izlemek, oradaki kanunları anlamak ve idrak etmek açısından zorluk oluşturur. Ona göre de Kur’an kitabındaki birçok bilgilere sahiplenmek ve onları doğru algılamak ve sonuçta yazılanlara inanmak zordur. Amma bunlara rağmen insanlar insanın yaşaması üçün Allah tarafından belirlenmiş düzen sonucunda Yerküresi ve çevresinin kontrol altında tutularak korunduğunu biliyorlar. Bu husus sıradan bir insan da hisseder ve görür. İnsan toplumu Allah tarafından korunur. Bu hususla ilgili Kur’an-i Kerimin 72. Suresinin 8-10. Ayetlerindeki çok ilginç bilgileri sizlerle paylaşmak isterdim.
“Kuşkusuz biz göğe ulaşmak istedik, fakat onu çetin bekçilerle ve yakıcı ışıklarla dolu bulduk.”
“Hâlbuki biz, (daha önce) göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinlemeye kalkacak olursa, kendini gözetleyen yakıcı bir ışık bulur.”
“Hakikaten biz bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi?”
Bu ayetlerden görüldüğü gibi her zaman göze görünmez varlıklar arasında, insanların Yerde rahat, refah içinde yaşaması uğruna devamlı mücadele söz konusudur. Fakat biz – insanlar bu hususları ne görürüz ne hissederiz ne de biliriz. Muhtemelen Yeryüzünde yaşayanlar ve kozmosta yaşayanlar arasında gözle görünmeyen ince bir sınır vardır: O sınır bizim kainatı beladan, kötülükten korumak gibi bir misyonla görevlendirilmiş varlıkları görmemizi engellemektedir. Aksi durumda insanların yaşaması ve gelişmeleri çok zor olacaktır. Bu husus sayesinde, ilerledikçe olgunlaşmaktadır.
Biz insanlar Allaha daim şükür etmeliyiz ve kaba, görgüsüz hareketlerimizden dolayı ondan af dilemeliyiz. Bunun için namaz kılmak, ibadet etmeye gerek yok. Günlük hayatımızda Allaha şükrederek aslında kültürümüzü sergilemiş oluruz. Allah hepimizi korusun. Amin!Okunub: 9213

Yorumlar: 0
Bu mekaleye fikir bildir ve ya yorumlara bak