Makaleler

Reenkarnasyon – efsane mi gerçek mi?

Font:      

Ölen adamın ruhunun başka bir adamın bedenine geçmesi reenkarnasyon adlanır. Bu düşünce çok eski zamanlardan filozoflar arasında tartışma konusu olmuştur. Dünyanın en ünlü filozofları bu felsefi kavramı kabul etmişler. Bazıları ise bunun mümkün olabileceğini kabul etmişler. Birçok alimler de tam tersine – böyle bir olayı kabul etmemişler. Şunu da vurgulamak gerekir ki yazılmış eserler, yazılar vs. reenkarnasyon olayının kabul edilmesi için yeterli değildir. Bu olayda ölen insanın hayatında baş gösteren olayları diğer bir insan başka bir zaman ve mekanda anlatır. Yani ölen insanın başından geçen olayları yaşayan birisi sanki kendi başından geçmiş olaylar olarak tasvir eder. Burada olay insanın şuur altındaki olayların şuura verilmesi olarak sunulmaktadır.
Ayrıca, bildiğimiz üzere insanın şuur altı onun ruhunda, şuuru ise bedeninde yer alır. İnsanın ruhunda yer alan şuur altının bilgilerin diğer insanda bulunması olayı reenkarnasyon olayının var olduğunu doğrular. Halk arasında, dindarlar arasında böyle bir inanç vardır: Örneğin insan rahatsız olur ve ona her hangi bir teşhis konulamıyor. O zaman diyorlar ki bu adamı ölmüş bir adamın “ruhu tutmuş” (yani müptela olmuş, yakalanmış). Buna göre de belli ayinler yapılarak o insanı kurtarılmasına çalışılır.
Bilindiği üzere insanın enerjik cismi iki enerjik cisimden - yumurta ve embriyonun sentezi anında toplanmış kozmik enerjiden oluşur. Yarandığı ilk andan enerjik cisim kozmik şuur ve arkaik şuuraltının içeriği ile ilgilidir ve yarandıktan derhal sonra enerjik cisim şuuraltıyla yapısal olgunlaşma için maddi cisme enformasyon iletmeye başlar. Enerjik cisim ölmezdir. O insan dünyaya gelmeden önce vardır ve onun ölümünden sonra kozmik şuurun bir parçası olarak varlığını devam ettirmek onun maddi cisminden ayrılarak yaşayacaktır. Bildiğimiz üzere insan vücudunda enerjik cisim veya ruh vardır.
Demek ki insan ana rahmindeyken embriyo halindeyken onun yukarıda anlatıldığı gibi ruh aracılığıyla kendi şuur altınının enformasyon altyapısını oluşturur. Şuur altının şekillenmesinde Kainat’taki enformasyon kullanılır ve bu onun gelişmesinde önemli rol oynar.
Ölen insanın ruhunun diri insanın ruhuna veya cismine geçmesi - reenkarnasyon olayı ile ilgili mülahazaları toparlayarak kendi düşüncemi ifade etmek isterdim: Reenkarnasyon yoktur. Çünkü insan doğduğu ilk andan ve hatta embriyo olduğun andan kendi ruhunu taşır ve hiçbir ruh onu kendi cisimden sıkıştırarak çıkaramaz.Okunub: 2483

Yorumlar: 0
Bu mekaleye fikir bildir ve ya yorumlara bak