Makaleler

Programlanmış Hayat

Font:      

Dünyayı idrak eden andan insan cennet ve cehennem kavramlarını duyur ve onları idrak etmeye çalışır. Bütün dinlerde bu iki mekanın mevcutluğuna dair konu ele alınır ve insan yaşamının bu iki mekanda geçmesine dair bilgiler verilir. Gerçi, bazı insanlar bu bilgileri eleştirirken insanın öldükten sonra dirileceğine de inanmıyorlar. Kuşkusuz bütün semavi kitaplarda, özellikle de Kur’an-i Kerim’de, onları cennet ve cehenneme inanmaya çağıran ayetler yer almıştır. İnsan kendisi hayata gelseydi, onun inanmama hakkı doğal olarak kabul edilebilirdi. Fakat biz insanlar sadece Allahın iradesiyle dünyaya geliriz ve sadece o isterse bizi yaratır. Demek ki cehennem ve cennet mekanlarına inanmamak için hiçbir neden yok:
“Hayır! Kuşkusuz ki, kötü amellere uyanların (kafirlerin) amel defteri (şeytanların amellerinin yazıldığı veya Cehennemin en alt tabakası olan) Siccinde’dir!”
Biliyor musun (nereden bileceksin ki) Siccin nedir?! (Veya: Siccin nedir, hiç biliyor musun?). O, yazılı bir kitaptır!”.
“Sonra da onlara söylenecektir: “Bu sizin (dünyada) yalan saydığınız (Cehennemdir)!”
Hayır! (Müminlerle kafirler aynı olamazlar). Kuşkusuz ki iyi amel ve itaat sahibi olan müminlerin amel defteri (Allahın en muhlis bendelerinin amelleri yazıldığı veya Cennetin en yüksek mertebesi olan) İlliyyun’dadır!
Biliyor musun (nereden bileceksin ki) İlliyyun nedir?!
O, yazılı bir kitaptır.”
Yukarıdaki ayetlerden de görüldüğü gibi bu iki mekanda meydana gelen olaylar yazılı olaylardır ve isimleri zikredilen Siccini ve İlliyan kitaplarında yer almıştır. “Kitap” sözcüğünü daha geniş şekilde kavramamız gerekir. Yani bu süreçler yazımlı bir programdır. Tüm gelişen ve gelişecek olaylar bu çerçevede hareket edecek. Ne kadar ki böyle bir ayrım var, demek ki bu mekanlar da daimiliğini koruyacaktır. Bu benzer (tekrarlanan olaylara) makamlara ihtimal ederek şunu diyebiliriz ki Yerde gerçekleşen olaylar – yazılı programdır. Buna rağmen biz insanlara bu programda hangi süreçlerde yaşamak seçimi sunulur. Böyle gelecek seçim belirlenir. O yüzden seçimde yanılmamak lazım.Okunub: 3176

Yorumlar: 0
Bu mekaleye fikir bildir ve ya yorumlara bak